Från föräldradagens föreläsning

Tina Wiman besökte oss på föräldradagen och gav en givande föreläsning om appar. Hon berättade öppet och medryckande om hur medlemmarna i hennes stora brokiga familj använder olika appar för olika ändamål. Allt för att få vardagen att fungera på bästa sätt.

Tina har en blogg där hon skriver om sin vardag i en familj som rymmer medlemmar med olika diagnoser.  Bloggen heter M som i underbar, där M står för underbara Mathilda, som har autism.

munderbar.wordpress.com       läs den!

Tina har också en hemsida, www.assistapp.se

Där kan du se vad Clara använder för appar under en dag. En del av de apparna visade Tina under sin föreläsning.

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com