Brev från en mamma till en av våra pojkar.

Vi vill dela med oss av en berättelse från en mamma som kämpat hårt för sina barn, både för sonen med diagnos Asperger och dottern som fått stå tillbaka mycket på grund av sin brors stora svårigheter.

Det är en gripande läsning, inte minst för att vi vet att ni är så många som kommer att känna igen er i det hon berättar.

En förälders erfarenhet av sitt barns skolutveckling

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com