LEDIGA TJÄNSTER

Pedagogisk ledare/Rektor

Dormsjöskolan söker pedagogisk ledare tillika rektor. Bostad kan erbjudas

Dormsjöskolan är skolverksamhet med integrerad hem för vård och boende för pojkar med lagstöd av LSS, SoL och LVU. Dormsjöskolan bedrivs i stiftelseform med små studiegrupper eller med enskild undervisning.

Information om din kravprofil och hur du ansöker samt sista ansökningsdag här:

Läs mer!

Intresserad av uppdraget kontakta verksamhetschef Rutger Zachau 0225-710752 070 2314323 rutger.zachau@dormsjoskolan.com

Kort om Dormsjöskolan

Dormsjöskolan är en liten skola med 20-25 elever. Vi har pojkar med neuropsykiatriska funktionshinder inskrivna i grundsärskolan (både grundsär och träningsskola), gymnasiesärskolan (individuella programmet) och grundskolan. Vi har ett tjugotal personal som är uppdelade på fyra arbetslag. Vår strävan är skapa optimala förutsättningar för elevens lärande, genom kompetenta lärare i alla skolans ämnen. Målet för varje grundskoleelev är behörighet till gymnasieskolan. Vi arbetar med individuellt upplägg för varje elev, samtidigt som vi tränar på att umgås i mindre grupper. Varje vår sätter vi tillsammans med eleverna upp en cirkusföreställning…

Vik behandlingsassistent

Vi har till och från behov av vikarier. Kontakta oss om du är intresserad.

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com