LEDIGA TJÄNSTER

Kort om Dormsjöskolan

Dormsjöskolan är en liten skola med 20-25 elever. Vi har pojkar med neuropsykiatriska funktionshinder inskrivna i grundsärskolan (både grundsär och träningskola), gymnasiesärskolan (individuella programmet) och grundskolan. Vi har ett tjugotal personal som är uppdelade på fyra arbetslag. Vår strävan är att skapa optimala förutsättningar för elevens lärande, genom kompetenta lärare i alla skolans ämnen. Målet för varje grundskoleelev är behörighet till gymnasieskolan. Vi arbetar med individuellt upplägg för varje elev, samtidigt som vi tränar på att umgås i mindre grupper. Vårje vår sätter vi tillsammans med eleverna upp en cirkusföreställning.... 

 

Vik behandlingsassistent

Vi har till och från behov av vikarier. Kontakta oss om du är intresserad.

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com