Telefonväxel-problem

Vi har under en tid haft problem med vår telefonväxel. Detta åtgärdas fortlöpande.Om ni under tiden inte kommer fram till enheterna på direktnumren så prova på deras mobiler:

Västra: 076-221 07 62

Vågen: 070-369 56 88

Midgård: 072-221 40 71

Bikupan: 072-219 38 53

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com