Dormsjöskolan, ett särskilt boende och HVB med integrerad skola

Dormsjöskolan är ett särskilt boende och ett hem för vård eller boende (HVB) med integrerad friskola. Målgruppen är pojkar i åldern 7 till 18 år med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter. Gemensamt för flera av de pojkar som kommer till oss är att skolgången har fungerat mindre bra. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och tar emot barn och ungdomar från hela landet. Vårt mål är att vi skall bidra till att ditt barn får en fungerande skolgång och ett gott liv med så hög grad av självständighet som möjligt.

Dormsjöskolan arbetar utifrån en läkepedagogisk grundsyn. Omsorg och behandling erbjuds i en förutsägbar, varm och strukturerad miljö. Stor vikt läggs vid kost, friluftsliv, aktivitet och rörelse. Utöver det läkepedagogiska används metoder som har sin teoretiska utgångspunkt i kognitiv inlärningspsykologi. Hos oss finns erfarna behandlingsassistenter och lärare men även konsulter och handledare med erfarenhet från barnpsykiatri, KBT, neuropsykologi, psykoterapi och läkepedagogik.

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com