Dormsjöskolan, ett särskilt boende och HVB med integrerad skola

Dormsjöskolan är ett särskilt boende och ett hem för vård eller boende (HVB) med integrerad friskola. Målgrupp utifrån skolform och lagstöd är pojkar i åldern 7 år och uppåt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala svårigheter. Gemensamt för flera av de pojkar som kommer till oss är att skolgången har fungerat mindre bra. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och tar emot barn och ungdomar från hela landet.

Vi har tillstånd för boende (28 platser) enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen samt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Friskolan har tillstånd från Skolverket för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Dormsjöskolan ligger i södra Dalarna, i närheten av Hedemora.

Dormsjöskolan arbetar utifrån en helhetssyn. Omsorg och behandling erbjuds i en förutsägbar, varm och strukturerad miljö där stor vikt läggs vid kost, friluftsliv, aktivitet och rörelse. Utöver det läkepedagogiska används metoder som har sin teoretiska utgångspunkt i kognitiv inlärningspsykologi. Till vår verksamhet har vi knutit kvalificerade konsulter och handledare med erfarenhet från barnpsykiatri, neuropsykologi och psykoterapi.

Huvudman för Dormsjöskolans särskilda boende och HVB är Stiftelsen Dormsjöskolan. Huvudman för friskolan är Aktiebolaget Dormsjöskolan.

För skolhälsovård och öppen hälso- och sjukvård ansvarar vår sjuksköterska.

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com