Snabbfakta

Adress

Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com

Målgrupp

Pojkar i åldern 7 år och uppåt med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter

Tillstånd

Särskilt boende för barn och unga enligt LSS samt boende (HVB) enligt SOL och LVU

Inskrivna enl. LSS får kvarstanna tills de är 23 år
Inskrivna enl. SoL eller LVU får kvarstanna tills de är 21 år

Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

 

Tillsynsmyndighet

IVO region mitt
telefon: 010- 788 50 00 
registrator.orebro@IVO.se  

 

Referenser

Vi hänvisar gärna till handläggare som har placerat barn och ungdomar på Dormsjöskolan 

 

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com