Kort om Dormsjö

Dormsjöskolan är en liten skola med 20-25 elever. Vi har pojkar med neuropsykiatriska funktionshinder inskrivna i grundsärskolan (både grundsär och träningsskola), gymnasiesärskolan (individuella programmet) och grundskolan. Vi har ett tjugotal personal som är uppdelade på fyra arbetslag. Vår strävan är skapa optimala förutsättningar för elevens lärande, genom kompetenta lärare i alla skolans ämnen. Målet för varje grundskoleelev är behörighet till gymnasieskolan. Vi arbetar med individuellt upplägg för varje elev, samtidigt som vi tränar på att umgås i mindre grupper. Varje vår sätter vi tillsammans med eleverna upp en cirkusföreställning…

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com