Skolhälsovård och annan hälso- och sjukvård

Vår sjuksköterska är på plats vissa bestämda tider varje vecka. Sjuksköterskan är en viktig person för ungdomarna och dig som vårdnadshavare och kan om du så önskar hålla i nödvändiga kontakter med hemlandstinget exempelvis när det gäller läkarbesök och ny medicin. Självklart kan du själv hålla i dessa kontakter om det passar dig bäst.

Om barnet/den unge har behov av akut sjukvård vänder vi oss till Långshyttans vårdcentral och/eller till något av våra akutsjukhus i Avesta eller Falun. Personal kontaktar alltid vårdcentral eller sjukvårdsupplysning om barnet blir sjukt. Självklart tar vi även kontakt med någon av vårdnadshavarna om barnet behöver uppsöka läkare.

För tandvård ansvarar barnet/den unges hemlandsting. Vanligast är att man går till tandläkaren under hemresor eller lov. I det fall hemlandstinget tecknar avtal om tandvård på närmare håll (Folktandvården i Hedemora) kan personal på Dormsjöskolan följa med vid dessa besök.

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com