Skolhälsovård och annan hälso- och sjukvård

För skolhälsovård och öppen hälso- och sjukvård ansvarar vår sjuksköterska som är på plats vissa tider varje vecka. Allmänläkare finns att tillgå vid undersökningar i samband med skolhälsovård samt vid behov.

Om barnet/den unge har behov av akut sjukvård vänder vi oss till Långshyttans vårdcentral och/eller till något av våra akutsjukhus i Avesta eller Falun. Personal kontaktar alltid vårdcentral eller sjukvårdsupplysning om barnet blir sjukt. Självklart tar vi även kontakt med någon av vårdnadshavarna om barnet behöver uppsöka läkare. Sjuksköterska har kontinuerlig kontakt med barnets behandlande läkare på BUP eller Habilitering i hemkommunen.

För tandvård ansvarar barnet/den unges hemlandsting. Vanligast är att man går till tandläkaren under hemresor eller lov. I det fall hemlandstinget tecknar avtal om tandvård på närmare håll (Folktandvården i Hedemora) kan personal på Dormsjöskolan följa med vid dessa besök. Det är viktigt att klargöra hur tandvården skall tillgodoses i anslutning till att barnet skrivs in och genomförandeplanen upprättas.

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com