Personal

I boendet arbetar behandlingsassistenter med ledning av enhetschefer. Merparten av behandlingsassistenterna har behandlingsassistentutbildning alternativt utbildning inom vård- och omsorg eller som barnskötare/fritidsledare. Våra enhetschefer, som har adekvat utbildning/erfarenhet, har ett särskilt ansvar i att planera, samordna och följa upp behandlingsinsatserna.

I friskolan arbetar waldorflärare, grundskollärare, gymnasielärare och specialpedagog med inriktning sensomotorik. Rektor har särskild rektorsutbildning. Gemensamt för medarbetarna i boende och friskola är att de har lång erfarenhet av att arbeta med barn med funktionshinder.

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com