Rapport om Dormsjöskolans skolverksamhet

En rapport om Dormsjöskolans skolverksamhet
sammanställd av Eva-Lena Fränkel och Carina Bååth.
Specialpedagogiska institutet har anslagit medel ur
"Särskilda Insatser i Skolan (SIS)" vilket har
möjliggjort genomförandet av denna rapport.

Här finner du hela rapporten

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com