Lägereld

Vår vision

Vår vision är att alla barn på Dormsjöskolan ska känna sig sedda, respekterade och ges möjlighet att leva ett rikt och fullvärdigt liv. 

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com