Du som förälder är viktig

Vi vet att du som förälder har störst kännedom om ditt barns behov och vi vill därför få del av din kunskap för att lyckas med vårt arbete. Vårt samarbete börjar vid de första kontakterna och avslutas först när ditt barn lämnar oss. Öppenhet, respekt och delaktighet skall känneteckna vårt samarbete. Du kommer regelbundet att bli informerad över det som sker både på boendet och i skolan och du blir inbjuden till olika högtider och föräldradag. Du är alltid välkommen att besöka oss, och vi har en övernattningslägenhet där du/ni kan bo under besöket.

Det är viktigt att ditt barn får information om vad en placering på Dormsjöskolan innebär. Socialtjänsten svarar ofta för den första informationen. När barnet/den unge är inskriven är det Dormsjöskolan som ansvarar för att han görs delaktig, blir lyssnad till och kan påverka sin vardag. Lika viktigt är att han vet var han skall vända sig med ev. klagomål på bemötande från personal eller andra barn. I samband med inskrivningen utses en kontaktperson som blir den du har de vardagliga kontakterna med. Kontaktpersonen är den som i vardagen skall försäkra sig om att barnet/den unge blir lyssnad till, förstår vad som beslutats om och får möjlighet att vara delaktig i det som sker.

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com