Friskolan

Dormsjöskolan är en friskola

Skolverksamheten är en friskola med tillstånd att bedriva undervisning i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Undervisningen är inspirerad av Waldorfpedagogiken men vi använder också andra metoder. I skolans struktur ingår årshögtider och skoldagen är uppdelad i teori på f.m. och mer praktiska ämnen på eftermiddagen. Huvudman för friskolan är AB Dormsjöskolan.

Många vuxna

Skolan är en liten enhet med många vuxna som tar ett gemensamt ansvar för undervisning och skolans utveckling. På skolan arbetar idag flera arbetslag med olika kompetenser. Sammansättningen av elevgrupperna sker utifrån ålder, funktionsnedsättningen och hur eleverna trivs tillsammans. Vi arbetar med alla ämnen men lägger stor vikt vid kärnämnena.

Individuell utvecklingsplan

Kring varje elev görs en pedagogisk kartläggning som ligger till grund för åtgärdsprogramet. Syftet är att hitta sätt att nå de nationella målen. Betyg sätts från åk 6, varje vårtermin skrivs också ett läsårsbrev, där det redovisas vad eleven klarar. För elever innan åk 6 skrivs en individuell utvecklingsplan. Struktur och förutsägbarhet är nyckelord för verksamheten och gäller dagen, veckan, månaden och året.

Skoldagen

Veckan inleds och avslutas med en gemensam morgonsamling där både skol- och boendepersonal deltar tillsammans med eleverna. Strukturen på skoldagen, veckan och året skapar trygghet och förutsägbarhet för eleverna.

Skolan arbetar med individuella upplägg där kursplanemål, grupptillhörighet och personligt mående styr undervisningen. Mellanmål äts på skolan och lunch serveras på respektive boende, där eleven har en lugn stund innan eftermiddagens skolarbete.

Praktikverksamhet

Eleverna i grundskolan och grundsärskolan deltar i praktikverksamheten efter förmåga och intresse. För gymnasieeleverna finns goda möjligheter att kombinera teori och praktik. Vi samarbetar med olika företag i kommunen, exempelvis jordbruk, livsmedelsaffär, bilverkstäder, och restauranger. Vi har också ”inre prao”. Eleverna arbetar då tillsammans med en personal som har ansvar för det praktiska arbetet. Det innebär bl.a. att eleverna kan arbeta i trädgården.

Högtider

På vårvintern börjar cirkusträningen som i mars har blivit till en Cirkusföreställning, alltid lika bejublad av publiken som består av föräldrar, uppdragsgivare, andra inbjudna och alla vuxna på Dormsjöskolan. 

I slutet av september firar vi högtiden Mikaeli. Skolgården förvandlas till en Riddarborg och vi får se och höra hur Sankt Göran dödar den ruskiga draken och räddar den vackra prinsessan. Barn/unga blir därefter dubbade till riddare av kungen och riddarklanerna ger sig ut på äventyr med diverse problem att lösa i den omgivande skogen. Festen avslutas alltid med något gott!

Den 11 november firas Sankt Martin, en ljusfest med marschaller som lyser upp höstmörkret. Vi får höra berättelsen om hur Sankt Martin möter en fattig frusen tiggare och blir så berörd att han tar av sig sin mantel och delar den i två delar och ger tiggaren den ena delen. 

Någon dag före julavslutningen spelar de vuxna ett julspel som samtidigt markerar att höstterminen börjar lida mot sitt slut.

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com