Snabbfakta

Adress

Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com

Målgrupp

Pojkar i åldern 7-18 år med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter

Tillstånd

Särskilt boende för barn och unga enligt LSS samt boende (HVB) enligt SOL och LVU

Inskrivna enl. LSS får kvarstanna tills de är 23 år
Inskrivna enl. SoL eller LVU får kvarstanna tills de är 21 år

Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Tillsynsmyndigheter
Socialstyrelsens Regionala tillsynsenhet i Örebro, tel. 075–247 30 00
Skolinspektionen, Stockholm, tel. 08-723 32 00

Personal

I boendet arbetar behandlingsassistenter, husmor och socionomer. Merparten av behandlingsassistenterna har behandlingsassistentutbildning alternativt utbildning inom vård- och omsorg eller som barnskötare/fritidsledare. Våra samordnare, som har socionomutbildning eller motsvarande, har ett särskilt ansvar i att planera, samordna och följa upp behandlingsinsatserna.

I friskolan arbetar waldorflärare, grundskollärare, gymnasielärare och specialpedagog med inriktning sensomotorik. Rektor har särskild rektorsutbildning. Gemensamt för medarbetarna i boende och friskola är att de har lång erfarenhet av att arbeta med barn med funktionshinder.

Referenser
Vi hänvisar gärna till handläggare som har placerat barn och ungdomar på Dormsjöskolan

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com