Kvalitetsarbete

Kvalitet är ett mångtydigt begrepp som för oss i första hand innebär att erbjuda sociala tjänster och utbildning som barn/unga, deras vårdnadshavare och våra uppdragsgivare ser ett värde i. Rättsäkerhet och trygghet är grundläggande förutsättningar för att nå dit. För många barn/unga vet vi att vi har varit och kommer att vara en viktig ”hållplats” i livet.

God kvalitet på Dormsjöskolan handlar om att ständigt se över och förbättra processer och rutiner i verksamheten och följa upp och åtgärda det som fungerar mindre bra. Barn/ungas, deras vårdnadshavare och socialtjänstens synpunkter är viktiga för oss i detta arbete.

Personalens kompetens är en förutsättning för god kvalitet varför frågor som rör rekrytering, introduktion och kompetensutveckling uppmärksammas i vårt kvalitetsarbete. Vårt ledningssystem för kvalitet ger struktur och stöd i detta arbete.

Våra fokusområden när det gäller kvalitet är:

  • Uppdraget
  • Delaktighet
  • Trygghet och säkerhet
  • Kompetens
  • Miljö
  • Uppföljning


Läs mer om hur vi jobbar med dessa områden i vår Kvalitetspolicy

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com