Viktigt att veta

Det är viktigt att du får information om vad det innebär att vara på Dormsjöskolan. Det är ju dig det handlar om och du har rätt att vara delaktig i planering och beslut som rör dig. Delaktighet innebär att vuxna skall lyssna på dig och ta hänsyn till vad du tycker. Det kanske inte alltid blir precis som du vill men vi kommer att göra vad vi kan för att ta hänsyn till hur du vill ha det.

På Dormsjöskolan får du en kontaktperson. Har du frågor eller funderingar kan du vända dig till kontaktpersonen eller någon annan vuxen. Det är kontaktpersonen som i första hand kommer att ha den regelbundna kontakten med dina föräldrar.

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com