Vilka kollar oss

Att hjälpa barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans än hemma är ett stort ansvar. För att kontrollera att vi på Dormsjöskolan gör det på ett bra sätt finns det myndigheter som granskar hur vi sköter vårt uppdrag. Handläggaren i din hemkommun har ett stort ansvar för att du har det bra. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och Skolinspektionen är två myndigheter som granskar hur vi sköter oss. Om du bor på Dormsjöskolan kan det därför hända att det kommer någon därifrån som vill prata med dig om hur du har det hos oss. 

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com