Hur kan vårt samarbete se ut

Vid en första kontakt

 • är du välkommen att besöka verksamheten och få direktinformation på plats
 • vill vi förmedla att Dormsjöskolan är en trygg plats där ditt barns behov av omsorg, behandling och utbildning tillgodoses med barnets/den unges behov i centrum

 

Under inskrivningsprocessen

 • behöver vi så mycket information som möjligt om ditt barn och vill gärna göra ett besök i ert hem
 • vill vi veta vilka förväntningar du och ditt barn har på boende och skolgång
 • kommer du att få både muntlig och skriftlig information om verksamheten

 

Under vistelsen här

 • kommer du överens med kontaktpersonen/samordnaren/läraren om hur den regelbundna kontakten skall se ut samt när hemresor skall planeras in
 • upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig, ditt barn och socialtjänsten
 • kontaktas du alltid om något oförutsett inträffar
 • bjuds du in till en planeringskonferens ca 10 veckor efter inskrivning och därefter minst en gång per år
 • vill vi att du snabbt tar kontakt om du har synpunkter på vår verksamhet eller om ditt barn gett uttryck för att inte trivas eller eventuellt blivit dåligt bemött i något sammanhang
 • kan du själv och eventuella syskon besöka Dormsjöskolan, där en övernattningslägenhet kan bokas för er räkning
 • bjuds du en gång per termin till föräldradag samt till jul- och skolavslutning
 • erbjuder vi föräldrasamtal som stöd för utveckling - individuellt, i par eller i föräldragrupp

 

Inför utskrivning

 • planerar vi tillsammans med dig och socialtjänsten/skolan hur barnet/den unge på bästa sätt kan gå vidare i livet
Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com