Cirkus 2012

I kulturen kan alla mötas. Vi tror på alla individers unika sidor och vill genom skapande och cirkus ge våra elever på Dormsjöskolan kraft, mod och självförtroende till att använda sin kreativitet och konstnärlighet för att ta nya steg i livet.

Från januari månad råder full aktivitet i i cirkusarbetet, på morgonsamlingarna lär alla, både elever och vuxna sig att jonglera.

Sedan ett flertal år tillbaka så har vi hjälp av Joel och Inger från Clowner utan gränser. Arbetet med all träning vilar förutom på all personal i skolan också  Ragnvald Jonsson som startade cirkusprojektet för 17 år sedan.

Eleverna lär sig förutom jonglering, parakrobatik, trapets och tyg och det är många av våra ungdomar som har fantastiska förmågor som kommer fram i arbetet med cirkus.

Arbetet ska resultera i en föreställning för inbjudna gäster men även för föräldrar och syskon. När vi har föreställningen så kommer en och annan tår i ögonvrån på oss vuxna, så härligt är det att se våra ungdomar uppträda.

Vad kommer föreställningen att handla om i år, det vet vi inte idag……..

Det vi vet, är att cirkus är en bra pedagogisk metod att möta våra ungdomar med.

 

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com