Gymnasiesärskolans individuella program

 

Gymnasiesärskolans individuella program

På Dormsjöskolan finns det individuella programmet inom gymnasiesärskolan och programmet är fyraårigt.

 

Det individuella programmet kommer att utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

Utbildning ska ge kunskaper som du kan använda för att få ett självständigt och aktivt vardagsliv.

 

Du kan också få göra praktik på en arbetsplats eller hos oss på Dormsjöskolan. På Dormsjöskolan finns flera valmöjligheter till praktiskt arbete.

 

På det individuella programmet får du arbeta med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra. Du får lära dig matematik för att klara din vardagsekonomi och att sköta ett hem.

 

Tillsammans med andra får du i utbildningen samtal kring frågor som rör, livsfrågor, samhället och naturen. Vi kallar det livskunskap.

 

Du får lära dig att använda det engelska språket som du hör och ser omkring dig till exempel i film, musik, spel och tidningar.

 

Ett annat sätt att kunna visa vad du tänker och tycker kan vara med hjälp av dans, musik, bild och drama.

 

Du kommer att läsa olika ämnesområden som heter, estetisk verksamhet, hem och konsument, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation

 

Inom varje ämnesområde finns det en plan som beskriver vad du ska lära dig under de fyra åren i gymnasiesärskola.

 

Du kan också få läsa kurser eller ämnen som finns på ett nationellt program. På det sättet får du större utmaningar i dina studier.

 

Under hela gymnasietiden får du en individuell studieplan och där står det vilka ämnesområden som du läser under din gymnasietid.

 

Du får inga betyg men lärare ska bedöma dina kunskaper under hela studietiden. Det är för att du ska kunna följa din kunskapsutveckling.

 

När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebetyg som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig ut i livet.

 

Skrivet av 

Christina Lindberg

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com