Dagens ros i DT

Nöjda föräldrar skriver följande i DT 15 juli 2013:

Rosor till Dormsjöskolan. Ni har erbjudit oss trygghet och hopp i alla de här sju åren. Vi är tacksamma till all personals insats och lärarna på dormsjöskolan för att ni har omgett vår sån med trygghet och kärlek.

Med varma hälsningar Nöjda föräldrar

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com