Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com
Dormsjöskolan har funnits sedan 1958 och är en icke vinstdrivande stiftelse

EN Skola ÖPPEN FÖR ALLA MED INRIKTNING neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala svårigheter. HVB FÖR POJKAR 7-23 ÅR MED TILLSTÅND FÖR SoL, LVU OCH LSS.

Dormsjökolan är den vanliga skolan med de ovanliga förutsättningarna.


Vi bedriver idag under-visning i tre olika skolformer – grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

På Dormsjöskolan kan du både bo och gå i skola.

​​​​​​​
Här bor pojkar mellan 7-23 år som av olika orsaker behöver hjälp och stöd för att klara vardagen och skolan på ett bra sätt. 

Med rätt verktyg och metoder.


​​​​​​​Vårt mål är att varje barn/ungdom, genom delaktighet, ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.