Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

information

Dormsjöskolan - hvb och skolaDormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola

Höstterminen -22


16/8                Terminen startar, eleverna börjar 10 och slutar till lunch
23/8                Temadag (Yrkesdag)
7/9                  Temadag inför valet 2022
21/9                Friluftsdag friidrott, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
29/9                Mikaelifirande Eleverna slutar efter utelunchen på skolgården
31/10-4 /11    Höstlov, ledigt
15/11              Friluftsdag prova på, förmiddag. Eftermiddag ledigt.  
Dec                 Tid för isvaksträning
1/ 12               Skolbad, heldag
13/12              Lucia
16/12              Avslutning, kl. 11.00. Gemensam grötlunch, Eftermiddag ledigt.

Period för utvecklingssamtal  V 36-38

Vårterminen - 23


11/1              Terminen startar.
7/2                 Friluftsdag uteaktivitetsdag, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
22/2               Skolans Vasalopp, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
27/2 – 3/3      Sportlov. Ledigt
9/3                 Friluftsdag slalom, heldag
21/3               Friluftsdag vinterfiske, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
22/3               Studiedag
6/4                 Skärtorsdag, elever går förmiddag. Eftermiddag ledigt.
7/4                 Långfredag. Ledigt
10-14/4         Påsklov. Ledigt
1/5                 1:a Maj Lov
18-19/5          Lov Kristi Himmelsfärdsdag + klämdag
25/5               Friluftsdag vårfiske, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
1/6                 Temadag sex o samlevnad
5/6 – 6/6        Lov klämdag +nationaldag
14/6               Avslutning, kl. 11.00. Gemensam lunch, Eftermiddag ledigt.

Period för utvecklingssamtal – vecka 5 - 7
Period för skolresor – vecka 22

Lovskola


Sedan den 1 augusti 2017 är huvudmannen skyldig att erbjuda lovskola om minst 50 timmar för två kategorier elever:
  • De elever som i år 8 och riskerar att efter år 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram
  • De elever som i år 9 inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram

Läsårstider för elever på Dormsjöskolan         ​​​​​​​
​​​​​​​Läsåret 2022–2023