Skola och HVB

Dormsjöskolan har funnits sedan 1958 och är en icke vinstdrivande stiftelse

Dormsjökolan är den vanliga skolan med de ovanliga förutsättningarna.


Vi bedriver idag under-visning i tre olika skolformer – grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

På Dormsjöskolan kan du både bo och gå i skola.

​​​​​​​
Här bor pojkar mellan 7-23 år som av olika orsaker behöver hjälp och stöd för att klara vardagen och skolan på ett bra sätt. 

Med rätt verktyg och metoder.


​​​​​​​
​​​​​​​Vårt mål är att varje elev, genom delaktighet, ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.