Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

Välkommen till Dormsjöskolan

Dormsjökolan är den vanliga skolan med de ovanliga förutsättningarna.

​​​​​​​

Dormsjöskolan har funnits sedan 1958 och är en icke vinstdrivande stiftelse

HVB FÖR POJKAR 7-23 ÅR MED INRIKTNING neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala svårigheter.

TILLSTÅND FÖR SoL, LVU OCH LSS. EN Skola ÖPPEN FÖR ALLA med samma inriktning som ovanstående.

Dormsjökolan är den vanliga skolan med de ovanliga förutsättningarna.


Vi bedriver idag under-visning i tre olika skolformer – grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

På Dormsjöskolan kan du både bo och gå i skola.

​​​​​​​
Här bor pojkar mellan 7-23 år som av olika orsaker behöver hjälp och stöd för att klara vardagen och skolan på ett bra sätt. 

Med rätt verktyg och metoder.


​​​​​​​Vårt mål är att varje barn/ungdom, genom delaktighet, ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.