Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

​​​​​​​EN Skola ÖPPEN FÖR ALLA MED INRIKTNING neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala svårigheter. HVB FÖR POJKAR 7-23 ÅR MED TILLSTÅND FÖR SoL, LVU OCH LSS.

Dormsjöskolan har funnits sedan 1958 och är en icke vinstdrivande stiftelse

Dormsjökolan är den vanliga skolan med de ovanliga förutsättningarna.


Vi bedriver idag under-visning i tre olika skolformer – grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

På Dormsjöskolan kan du både bo och gå i skola.

​​​​​​​
Här bor pojkar mellan 7-23 år som av olika orsaker behöver hjälp och stöd för att klara vardagen och skolan på ett bra sätt. 

Med rätt verktyg och metoder.


​​​​​​​
​​​​​​​Vårt mål är att varje elev, genom delaktighet, ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.