Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

SKOLAN

Dormsjöskolan - hvb och skolaDormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola

Dormsjöskolan är en vanlig skola med ovanliga förutsättningar.


Vi bedriver idag undervisning i tre olika skolformer – grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 

Eleverna bor i huvudsak på något av våra intilliggande HVB. Ibland förekommer att elever åker till skolan dagligen samtidigt som de bor på annan plats.

Skolan har en hög personaltäthet. Vi arbetar i små grupper eller med enskild undervisning.

​​​​​Undervisningen är individanpassad och därmed får eleverna påbörja studierna där det är lämpligt, och läsa i den takt de klarar av.

Vi betonar struktur, framförhållning och trygghet genom rutiner, och därför ser vår skoldag tidsmässigt likadan ut varje dag. I undervisningen strävar vi efter att använda den fantastiska miljö som omger oss.
De teoretiska ämnena varvas därför med praktiska inslag så ofta det är möjligt. Vi tror på att lusten att lära väcks genom att man får utveckla och lyckas med olika sidor av sig själv.