Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

Hälsa

Dormsjöskolans skolhälsovård

Sjuksköterska finns på plats 2 dagar / vecka.
Skolläkaren kommer till oss 2-3 ggr/termin.

Vid övrig sjukvård kontaktar vi läkare/tandläkare om behov uppstår under vistelsen.