Hälsa

Dormsjöskolans skolhälsovård

Skolsköterska finns på plats 2 dagar / vecka.
Skolläkaren kommer till oss 2-3 ggr/termin.

Vid övrig sjukvård kontaktar vi läkare/tandläkare om behov uppstår under vistelsen.

Sjuksköterska 
0225-710 758 
073-041 97 98
skoterska@dormsjoskolan.com