Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

SKOLAN

Dormsjöskolan är en vanlig skola med ovanliga förutsättningar.


Vårt mål är att varje elev, genom delaktighet, ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Vi bedriver idag undervisning i tre olika skolformer – grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Vi har ansökt om att under 2020 få starta ett individuellt alternativ inom den ordinarie gymnasieskolan.

Eleverna bor i huvudsak på något av de intilliggande HVB-hemmen, men ibland förekommer att elever åker till skolan dagligen samtidigt som de bor på annan plats.
Skolan är väldigt personaltät då vi arbetar i små grupper eller med enskild undervisning, och vi erbjuder alla ämnen utom moderna språk i egna lokaler.
​​​​​​​
Undervisningen är individanpassad och därmed får eleverna påbörja studierna där det är lämpligt, och läsa i den takt de klarar av.

Vi betonar struktur, framförhållning och trygghet genom rutiner, och därför ser vår skoldag tidsmässigt likadan ut varje dag. I undervisningen strävar vi efter att använda den fantastiska miljö som omger oss.

De teoretiska ämnena varvas därför med praktiska inslag så ofta det är möjligt. Vi tror på att lusten att lära väcks genom att man får utveckla och lyckas med olika sidor av sig själv.

Teoretisk undervisning (tanke), språk och konstnärliga ämnen (känsla),  hantverk och gymnastik (vilja). Rytmen av skoldagen, veckan och året skapar trygghet och förutsägbarhet för eleverna.