Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

information

Dormsjöskolan - hvb och skolaDormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola

Vårterminen - 23


11/1    Terminen startar.
7/2      Friluftsdag uteaktivitetsdag, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
22/2    Skolans Vasalopp, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
27/2 – 3/3  Sportlov. Ledigt
9/3       Friluftsdag slalom, heldag
21/3     Friluftsdag vinterfiske, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
22/3     Studiedag
6/4       Skärtorsdag, elever går förmiddag. Eftermiddag ledigt.
7/4       Långfredag. Ledigt
10-14/4  Påsklov. Ledigt
1/5       1:a Maj Lov
18-19/5  Lov Kristi Himmelsfärdsdag + klämdag
25/5      Friluftsdag vårfiske, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
1/6        Temadag sex o samlevnad
5/6 – 6/6  Lov klämdag +nationaldag
14/6      Avslutning, kl. 11.00. Gemensam lunch, Eftermiddag ledigt.

Period för utvecklingssamtal – vecka 5 - 7
Period för skolresor – vecka 22

Höstterminen - 23


17/8         Terminen startar, eleverna börjar 10 och slutar till lunch.
31/8         Temadag (Yrkesdag)
20/9         Friluftsdag friidrott, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
30/9         Mikaelifirande, eleverna slutar efter utelunchen på skolgården (9-13)
30/10 - 3/11  Höstlov, ledigt.
15/11        Friluftsdag prova på, förmiddag. Eftermiddag ledigt. 
Dec            Tid för isvaksträning (en lämlig dag med lagom is)
5/12           Skolbad, heldag
13/12         Lucia
19/12         Avslutning, kl 11:00. Gemensam grötlunch, eftermiddag ledigt.          

Period för utvecklingssamtal – vecka 36 - 38


​​​​​​​

Lovskola


Sedan den 1 augusti 2017 är huvudmannen skyldig att erbjuda lovskola om minst 50 timmar för två kategorier elever:
  • De elever som i år 8 och riskerar att efter år 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram
  • De elever som i år 9 inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram

Läsårstider för elever på Dormsjöskolan         ​​​​​​​
​​​​​​​Läsåret 2023