Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

information

Dormsjöskolan - hvb och skolaDormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola

Vårterminen - 24


​​​​​​​10/1 Terminen startar.
7/2 Friluftsdag uteaktivitetsdag, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
22/2 Skolans Vasalopp, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
26/2 - 1/3 Sportlov. Ledigt.
7/3 Friluftsdag slalom, heldag.
19/3 Friluftsdag vinterfiske, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
20/3 Studiedag.
28/3 Skärtorsdag, elever går förmiddag. Eftermiddag ledigt.
29/3 Långfredag. Ledigt.
2 -5/4 Påsklov. Ledigt.
17/4 Temadag sex och samlevnad.
1/5 1:a Maj Lov.
9 -10/5 Lov Kristi Himmelsfärdsdag + klämdag.
21/5 Friluftsdag vårfiske, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
6/6 - 7/6 Nationaldag + Lov klämdag.
12/6 Avslutning, kl 11:00. Gemensam lunch, eftermiddag ledigt.

Period för utvecklingssamtal – vecka 5 - 7
Period för skolresor - vecka 22

Höstterminen - 24


19/8 Terminen startar, eleverna börjar 10 och slutar till lunch
29/8 Temadag (Yrkesdag)
18/9 Friluftsdag friidrott, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
28/9 Höstfest/föräldradag. OBS lördag Eleverna slutar efter utelunchen på skolgården ( 9 – 13)
28/10-1/11 Höstlov, ledigt
13/11 Friluftsdag prova på, förmiddag. Eftermiddag ledigt.
Dec Tid för isvaksträning (en lämpligt dag med lagom is)
5/ 12 Skolbad, heldag
13/12 Lucia (eleverna går som vanligt)
18/12 Avslutning, kl. 11.00. Gemensam grötlunch, Eftermiddag ledigt.

Period för utvecklingssamtal V 36-38

​​​​​​​

Lovskola


Sedan den 1 augusti 2017 är huvudmannen skyldig att erbjuda lovskola om minst 50 timmar för två kategorier elever:
  • De elever som i år 8 och riskerar att efter år 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram
  • De elever som i år 9 inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram

Läsårstider för elever på Dormsjöskolan         ​​​​​​​
​​​​​​​Läsåret 2023/2024